Home

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY KIELCE

Rzeczoznawca samochodowy Kielce – Mariusz Szulc jest partnerskim ekspertem do spraw techniki samochodowej, działającym w ramach Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT na terenie Kielc i okolicznych miejscowościach. Rzeczoznawca motoryzacyjny z Kielc jako członek sieci rzeczoznawców Stowarzyszenia MOTOEXPERT ofertę swoich usług technicznych w zakresie wyceny i kosztorysowania szkód powypadkowych kieruje w szczególności do osób poszkodowanych wskutek niezawinionego zdarzenia drogowego, jakie miało miejsce w kraju lub za granicą.

Rzeczoznawca techniki samochodowej z Kielc to również ekspert z listy certyfikowanych rzeczoznawców ministra właściwego ds. transportu oraz biegły sądowy, który wykonuje niezależne opinie techniczne ustalające realny zakres i wartość szkód powypadkowych, jakie powstały w pojeździe w wyniku wypadku lub kolizji komunikacyjnej. Sporzadzane przez rzeczoznawcę samochodowego Kielce ekspertyzy techniczne i kosztorysy napraw pojazdów uszkodzonych są zawsze w pełni obiektywne i wykonane według aktualnych standardów europejskich.

Autekspert /rzeczoznawca motoryzacyjny/ w Kielcach

Autoekspert z Kielc jest doświadczonym rzeczoznawcą samochodowym, który posiada wysokie kwalifikacje zawodowe pozwalające mu na świadczenie niezależnych usług rzeczoznawczych na naprawdę wysokim poziomie. Mimo, iż głównym zakresem działalności rzeczoznawcy motoryzacyjnego Kielce jest świadczenie pomocy poszkodowanym właścicielom pojazdów powypadkowych to ekspert techniki samochodowej z Kielc zajmuje się również pozostałymi usługami leżącymi w kompetencjach eksperta samochodowego.

Regionalny rzeczoznawca samochodowy Kielce świadczy zatem między innymi również: doradztwo techniczne (np. przy zakupie używanego auta), kompleksowe wyceny wartości rynkowej pojazdów samochodowych,  oceny stanu technicznego samochodów i ustalenie przyczyn ich awarii. Należy jednak zaznaczyć w tym miejscu, że bez względu na to, jaka usługa zostanie zlecona rzeczoznawcy techniki samochodowej z Kielc, będzie ona wykonana z wyjątkową dokładnością i w pełni obiektywnie. Wszystkie ekspertyzy i oceny techniczne, jakie sporządza rzeczoznawca samochodowy Kielce są bowiem najwyższej jakości.

Wycena szkody drogowej – Doradztwo techniczne

KFZ-GUTACHTER NÜRNBERG | Traffic accident – Germany |
Sieć rzeczoznawców samochodowych | Wypadek samochodowy w Europie | Likwidacja szkod komunikacyjnych | Wyceny autobusów po wypadku | Wypadek z obcokrajowcem w Polsce | Car Accident in europe | Car Appraisal Europe |